zaterdag 13 december 2008

Moeder der stormen

Door een nucleair ingrijpen van de Verenigde Naties komt er een enorme hoeveelheid methaangas van de zeebodem in de atmosfeer terecht waardoor het broeikaseffect heel snel toeneemt. Hierdoor ontstaan ongekend sterke en talrijke orkanen die de beschaving dreigen te vernietigen. Redding volgt door een komeet uit de buitenste delen van het zonnestelsel te halen en die in stukken boven de oceanen te laten zweven waardoor de zon afgeschermd wordt en het water afkoelt. Enerzijds een rampenroman met een zeer groot aantal hoofdfiguren die afwisselend gevolgd worden, anderzijds sciencefiction over de toekomstige maatschappij en haar technologie.
Moeder der stormen is een heruitgave van een roman uit 1995, maar nu wellicht actueler dan ooit!

Geen opmerkingen: