zaterdag 13 maart 2010

Titaantje P.F. Thomése

"Niets ten nadele van de CPNB maar ik streef eerlijk gezegd naar iets verheveners dan het zoveelste brave leesbevorderingswerkje voor de Boekenweek waartoe ik nu kennelijk veroordeeld ben. CPNB!? Is dat niet de openbare bibliotheekcentrale? Nee, Thomése, u kunt beter."
Aldus Herman Visch

Geen opmerkingen: