zaterdag 24 januari 2009

De scheepsbouwer


Op de drempel van de dood overziet scheepsbouwer Paul Kops zijn leven: zijn jeugd, zijn beide huwelijken, de relatie met zijn dochter Barbara, zijn werf en de samenwerking met voorman Take Post. Op de dag van zijn dood verdwijnen Joanna, Pauls veel jongere tweede vrouw en zijn pleegzoon Peter. Ze hebben een gepassioneerde verhouding die het stadium van publiek geheim allang voorbij is. Hoewel het tweetal spoorloos blijft en dus elders in leven kan zijn, wordt Take Post gearresteerd voor dubbele moord. Commissaris Ben van Arkel onderzoekt, als leider van het tegenspraakteam, wat er met Joanna en Peter is gebeurd.
Jacob Vis is een schrijver van ‘factie’. Hij is betrokken bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en in zijn boeken zijn altijd actuele thema's verwerkt. Enkele voorbeelden: jeugdcriminaliteit, terrorisme, hormonen in vlees de verspreiding van virussen. Jacob Vis wil de realiteit beschrijven. ‘Ik wil de dingen niet mooier maken dan ze zijn, ik wil de werkelijkheid beschrijven’. Dit kan betekenen dat in sommige boeken gewelddadige scenes voorkomen. ‘Niet vanwege spanning en sensatie, maar omdat de ik de realiteit wil weergeven met al zijn mooie en minder mooie kanten’. Een ander kenmerk van het werk van Jacob Vis is de oer-Nederlandse plattelandse sfeer met daarbij veel beschrijving van flora en fauna. Het is duidelijk dat hier een grote passie ligt van de schrijver. Jacob Vis krijgt een idee, een inval of een beeld. Dat is de kiem waaruit een boek ontstaat.

Geen opmerkingen: