vrijdag 8 januari 2010

Ellen Heijmerikx / Blinde wereld


Schrijnende roman over godsdiensfanatisme in de 21ste eeuw

Kieke en haar familie zijn lid van de Noorse Broederschap, een uiterst religieuze groepering die meent het enige ware geloof te belijden; de rest van de mensheid is blind en zal bij de terugkomst van Jezus terecht komen in grote verschrikkingen. Wie uit de gemeenschap treedt, zal verstoten worden. Hun hele jeugd worden Kieke, haar broer en zussen onderworpen aan de strenge tucht van hun vader, een vooraanstaande broeder. De enige mensen bij wie ze zich geborgen voelt, zijn haar opa en de opstandige Liv.
Kieke leert dat de vele geheimen binnen de gemeenschap (zoals ontucht, abortus, homoseksualiteit) verborgen dienen te blijven. Maar als haar broer het geloof de rug toekeert en het zusje van Liv om duistere redenen zelfmoord pleegt, moet Kieke een beslissing nemen: of ze onderwerpt zich volledig aan de regels, of ze neemt haar lot in eigen handen.
Zonder de werkelijkheid geweld aan te doen, is Blinde Wereld geen letterlijk verslag van Heijmerikx’ jeugd. Juist door te kiezen voor een vrije, literaire vorm kon ze haar eigen verhaal te vertellen.
Ellen Heijmerikx is getrouwd en moeder van een zoon; met haar man heeft ze een bloemenwinkel.
Ze werkt nu aan een vervolg op Blinde Wereld. De impact die een dwingende religie op volgende generaties heeft, staat daarin centraal.
Een reactie posten