woensdag 30 september 2009

Veldonderzoek naar Oekraïnse seks roman / Oksana Zaboezjko

Al vijftien jaar geleden geschreven maar pas nu (een prima vertaling) in het Nederlands.
Oksana Zaboezjko heeft met haar roman heel wat stof doen opwaaien: ze werd een heks genoemd, omdat zij als een angry young woman tekeergaat tegen het ideaalbeeld van het gezin, dat tijdens de sovjetoverheersing in haar vaderland werd gepropageerd. Dwars door de persoonlijke geschiedenis van vernedering en onderdrukking loopt het verhaal van bevrijding: de bevrijding van illusies.
De vertelster in Veldonderzoek naar Oekraïense seks probeert met zichzelf in het reine te komen over een pijnlijk stukgelopen relatie met een kunstenaar. Voortgestuwd door haar gedachtegangen ontleedt ze niet alleen liefde en seks, maar ook het lot van haar land. Oprecht en geestig, vurig en openhartig vertelt ze hoe het heden nog altijd lijdt onder het verleden.
Een reactie posten