donderdag 24 september 2009

Verlovingstijd door Maarten 't Hart
TOPTITEL

Verlovingstijd speelt zich af in Maassluis, eind jaren veertig. In het stadje vestigt zich een fietsenmaker die fout was in de oorlog. Twee verschoppelingen, de zoon van de fietsenmaker en een zoon van een rioolwerker, vinden elkaar. Hun hechte vriendschap wordt echter steeds beproefd omdat de fietsenmakerszoon al sinds de bewaarschool de vriendinnetjes afpakt van de rioolwerkerszoon. Zelfs later, als ze beiden in Leiden studeren, blijft dit patroon binnen hun vriendschap gehandhaafd, totdat het uiteindelijk, op onthutsende wijze, wordt doorbroken.

Fragment
Toen Jouri pas verhuisd was, ging ik vaak met hem mee om bij hem thuis ´over te blijven´. Maar vrij spoedig, dat wil zeggen toen we in de tweede klas zaten, zwichtte ik voor de verleiding om op school over te blijven. In tien minuten kon je in de kantine je meegbrachte boterhammetjes wegschrokken, en dan bleef er, tot kwart voor twee, nog een zee van tijd over. En in die tijd slenterden, flaneerden, tippelden, stiefelden alle overblijvers langs de winkelpanden op de Van Hogendorplaan. Zelfs bleek er tijd genoeg te zijn om nog wat verder weg te kuieren, een nieuwbouwkerkje langs, tot aan of zelfs tot in een miniplantsoen.Wat aan dat drentelen een glans van betovering verleende, waren de vrouwelijke participanten, die voornamelijk uit Schiedam afkomstige jenevermeisjes uit de parallelklassen die overbleven.
Een reactie posten